Test-vycházka, který jsme připravili pro píseckou veřejnost, nevydržel ani první víkend poté, co byl instalován. Vandalové ho zcela zdemolovali. Přinášíme jeho on-line podobu pro zájemce-najdete na stránkách našeho střediska www.gahal.cz

Předvánoční  info 2020

 

     Od    čtvrtka 3.12.2021 platí 3. stupeň protikovidových opatření (PES), a tak jsou opět možné-za určitých omezení-skautské akce.

     Co se týče schůzek, jsou doporučovány venku. V pondělí 7. prosince mělo pršet, proto schůzka nebyla. Dále se uvidí. Klubovny jsou nyní v případě potřeby k dispozici, vždy po dohodě s vedením střediska. Tělocvična až po Novém roce.

     Stavba velkého betléma v kostele Povýšení sv. Kříže bude po mši na 4. neděli adventní=20.12. Mše je od 10: 30, tedy stavba cca od 11:30 hod. Hlásit se nemusíte, kapacita vzhledem k PES 3 stačí.

     V pondělí 21.12. v 16:30 hod. budou schůzky: historická procházka za tmy po centru Písku s dr. Janem Adámkem, mohou se zúčastnit i rodiče.

     Betlémské světlo: ústředí nedoporučuje letos roznášet světlo po domácnostech. Proto tedy nebudeme roznášet světlo po domech u sv. Václava, jak jsme zvyklí. Budeme ho tedy rozdávat v kostelech děkanském (letos nově), Povýšení sv. Kříže a sv. Václava. Sraz všech, kdo se chtějí účastnit, před klubovnou v 9:30 hod. Lampičku si s sebou vezměte, abyste si Betlémské světlo mohli vzít domů.

     Výpravy jsou nyní povoleny, důrazně se doporučuje bez přenocování. Na vánočně-novoroční výpravu se tedy sejdeme v neděli 27.12 ve 14 hod. na Trubách. (Pokud bude stále platit PES 3. st.).

     Dětská „půlnoční“ bude jako obvykle v kostele Povýšení sv. Kříže, nejspíše nadvakrát: v 15 a 17 hodin, vše se ale ještě zvažuje (za normálních okolností kostel vždy praskal ve švech).

     Můžeme nabídnout staročeské roráty v neděli 13.12. - za tmy, při svíčkách, od 6:30 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže. Další ve středu 16.12. v 6:45 hod.

     Připomínáme termín odevzdání hry o Píseckých domovních znameních do pátku 11.12.

SCHŮZKY skautského střediska Gáhál ve školním roce 2020/2021:

Schůzky píseckých oddílů (skauti, skautky, vlčata, světlušky) vždy v pondělí, nově od 16:30 hod. Sraz všech před klubovnami na Velkém náměstí (v rohu na začátku ulice F. Šrámka).

Schůzky 10. oddílu Klubíčko (Skály) - každý pátek mimo školních prázdin a státních svátků 17-19 h (světlušky, vlčata, skautky a skauti) a 17-18 h (benjamínci) v klubovně za obecním úřadem (Skály 61).

 

Statek VÝŠTICE- informace k odjezdu

ODJEZD: autobusem od Elimu na Výstavišti ve středu 19. srpna 2020 ve 14 hodin. V cíli budeme do hodiny, ubytujeme se a hned začne program.

NÁVRAT: od jezd z Výštic v neděli 23. srpna 2020 v 10 hod. návrat zpět na Výstavište do 11 hod.

S SEBOU:

Spací pytel a  karimatka tentokrát NE, pyžamo na spaní. Malý baťůžek na výpravy.

2 páry vlněných ponožek, více párů bavlněných ponožek, spodní prádlo, trenýrky, trička, košile, plavky, čepice proti slunci, sluneční brýle.Tepláková souprava, dlouhé kalhoty, kraťasy, svetr, větrovka, pláštěnka.Botasky nebo pevné kožené boty- 2x, přezuvky. Krém na opalování. Kroj, krojové tričko.Toaletní potřeby, ručník, utěrku. Láhev na vodu. Zavírací nůž.  Lžíce, ešus, hrneček tentokrát ne- vše na místě.,Baterka s rezervními bateriemi. Psací potřeby. Zápisník, KPZ, uzlovačka. Hadr na boty. Hudební nástroj. Zpěvník. Peníze na drobné výdaje. KOPIE PRŮKAZKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. Mobily a podobná zřízení nejsou, jako na táboře, povoleny.

POKUD NĚKDO DOSUD NEMÁ KROJ: telefon do skautské prodejny JUN v Praze je

773 294 840 (zašlou poštou). Nášivky dodáme sami a podstatně levněji než JUN.

K odjezdu nutno přinést PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI s datem odjezdu (poslali jsme v mailu s úvodními informacemi).

Adresa: Statek Výštice, Mgr. Eva Pudichová, Chlumec 30, 373 50 Olešník.

Poloha: V polovině cesty mezi Týnem a Hlubokou odbočíte doprava a po polní asfaltové cestě dojedete ke statku. N 49°7´21,131, E 14°23´24,332.

Telefonní kontakt na akci: 605 284 449.

 

Skautské středisko Gáhál

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom roce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou předválečných oddílů - 8. junáckého a 12. vlčáckého. K zakládajícím členům 12. oddílu patřili později velmi proslulý filmový a televizní režisér František Filip (Bonza - první vůdce 12. oddílu), z dosud žijících ještě Karel Novotný (Fuja), František Pták nebo Jirka Škoch. Nesmím zapomenout na duchovního rádce 12. oddílu, tehdy studenta teologické fakulty, později známého a oblíbeného kněze petrina Klementa Svobodníka.

12. oddíl byl po zákazu Junáka po únorovém převratu r. 1948 obnoven v r. 1968 (vedoucí F. Pták a Vojta Skřivan). Po rozpuštění Junáka v r. 1970 jako udržování plamínku v temnotách (v očekávání, že k obnově skautské organizace přece někdy zase musí dojít) jsme prakticky až do sametové revoluce každé letní prázdniny pořádali „puťák“, tu s větší, tu s menší účastí. To pochopitelně nejen pro bývalé skauty, ale postupně stále víc v rámci tehdejšího poloilegálního společenství mladých v písecké katolické farnosti.

A přišel listopad 1989. Ještě v prosinci toho roku proběhla ve sportovní hale velká schůze znovu zahajující činnost Junáka v Písku. Existenci 12. oddílu zde obnovili na schůzi přítomní Václav Boček (původní člen) a do Písku přistěhovalý Jenda Kodera. Václav Boček byl zvolen prvním vůdcem obnoveného píseckého skautského střediska, a tak budování 12. oddílu se ujal Jenda Kodera, postupně spolu s dalšími činovníky.

S revolučním nadšením byl spojen i ohromný nával nových členů do skautské organizace.

Ke snazšímu zvládání činnosti se velmi brzy původní písecké megastředisko rozdělilo na pět menších, ve kterých se lidé ještě mohli osobně znát. Nové 2. středisko, později nazvané Oheň života, vykrystalizovalo právě kolem činovníků 12. oddílu a spřízněného 2. dívčího oddílu (vedoucí Marie Kučerová a Věrka Kálalová).

V r. 1995 byla založena nová, samostatná větev 12. oddílu - Bobři a později i 2.oddílu-Ještěrky. Léta po přelomu letopočtu byla ve znamení dozrání zakladatelské generace Bobrů z vlčat ve skauty a jejich opakovaných úspěchů ve Svojsíkově závodě.

V roce 2008, kolem rušení Okresní rady Junáka v Písku a nutných organizačních změn v životě píseckých skautských středisek došlo k zásadním názorovým rozdílům jak dál.

Snaha o co nejméně konfliktní řešení vyústila nakonec v rozdělení střediska Oheň života ve střediska dvě. Tak vzniklo nynější středisko Gáhál. Název je z Bible, znamená „místo setkávání“. Hlásíme se ke svým starým kořenům, v r. 2009 jsme pozvali na přednášku Křesťanské akademie do Písku prvního vůdce 12. oddílu F. Filipa, s kterým jsme občas v kontaktu až dosud.

Tři základní principy skautingu - povinnost k Bohu, bližním a sám k sobě - interpretujeme v křesťanském duchu. Do našich oddílů pochopitelně mohou chodit - a chodí - i děti z rodin, které nepraktikují žádné konkrétní křesťanské vyznání.

Zveme školní děti (vlčata a světlušky - 1. st. ZŠ, skauti a skautky - 2. st. ZŠ) do našich skautských oddílů. Předpokládám, že rodiny, které mají vztah ke katolické farnosti Písek,osloví základní principy skautingu-odpovědnost (nebo vztah) k Bohu, k bližním a sám k sobě. My pak budeme rádi za děti z rodin, které tento pohled na svět sdílejí nebo s ním aspoň sympatizují.

SCHŮZKY: Každé PONDĚLÍ,12. chlapecký oddíl Bobři (vlčata i skauti) v 16:30 hod., 2. dívčí oddíl Ještěrky (světlušky i skautky) v 16:30 hod. Sraz před klubovnou na Velkém náměstí.

Rádi přivítáme i DOSPĚLÉ, kteří by měli zájem pracovat jako VEDOUCÍ a pomáhat tak vytvářet vlastním i ostatním dětem partu a vztahy, z kterých mohou později, i jako dospělí, čerpat.

KONTAKTY a INFORMACE: tel. 605 284 449 (chlapci); 605 250 249 (děvčata)

Marie Bočková, vedoucí střediska Gáhál

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PÍSEK Bakaláře 43/6
PÍSEK
397 01
mobil:
603 848 297
rkf.pisek@dicb.cz