INDIVIDUÁLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

27.02.2021 20:02

Z důvodu omezení počtu účastníků při mších svatých je o nedělích 7., 14. a 21. března v děkanském kostele mezi 15.30 a 16.30 dána možnost individuálně přistoupit ke Svatému přijímání. Doporučuje se, aby se každý, kdo využije této nabídky, předtím účastnil on-line přenosu mše svaté (výběr na www.mseonline.cz) nebo domácí bohoslužby slova.

Witold Piotr Kocon, farář

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PÍSEK Bakaláře 43/6
PÍSEK
397 01
mobil:
603 848 297
rkf.pisek@dicb.cz