R. D. Mgr. Jan Doležal

farář v Písku

administrátor excurrendo v Čížové

okrskový vikář písecký

mobil: 731 402 874

email: dodopisek(zavinac)gmail(tecka)com

 

Diac. Karel Lednický

jáhenská služba

mobil: 731 402 885

email: lednicky.karel(zavinac)seznam(tecka)cz

 

Duchovní
z Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti:

 

P. Dr. theol. Cyril Tomáš Havel, CFSsS

administrátor excurrendo v Putimi

mobil: 731 402 878

email: cyril.havel(zavinac)gmail(tecka)com

 

P. Mgr. František Ludvík Hemala, CFSsS

administrátor excurrendo v Čimelicích, Miroticích a Radobytcích

farní vikář v Písku, Čížové a Putimi

mobil: 604 374 516

email: fhemala(zavinac)seznam(tecka)cz

 

P. Mgr. Maxmilián Petr Koutský, CFSsS

rektor kostela Povýšení Sv. Kříže v Písku

administrátor excurrendo v Kestřanech

farní vikář v Písku

mobil: 777 221 739

email: 

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PÍSEK Bakaláře 43/6
PÍSEK
397 01
mobil:
736 766 782 nebo 731 402 874
rmkfarapisek@seznam.cz